Gads Forlag

Gads Forlag

Gads Forlag har udgivet kvalitetsbøger siden 1855. Vores udgivelsesprogram tæller biografier, historiske værker, skønlitteratur, børnebøger samt bøger om sundhed, personlig udvikling og livsstil. Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Desuden forestår vi under forlagsnavnet Historika udgivelser i samarbejde med museer, virksomheder mfl. Endelig udgiver vi bøger til børn og unge under imprintet Gads Børnebøger (tidligere Flachs).