FADL’s Forlag

FADL's Forlag

FADL's Forlag har i over 50 år lavet undervisningsbøger til primært medicinstuderende, og nu også til sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Derudover laver forlaget også evidensbaserede, populærvidenskablige titler til den almene læser.