Bibelselskabet

Bibelselskabet

Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor.
Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og at fremme bibelbrug. Bibelselskabet støtter også internationalt bibelarbejde. 

Formålet virkeliggøres gennem disse hovedarbejdsområder:

Indsamling
Forlag 
Boghandel 
Bibelfremme 
Bibelselskabets virksomhed dækker både Danmark og Grønland.

Det internationale bibelarbejde udføres primært i samarbejde med De Forenede Bibelselskaber. Men der er også andre faste internationale partnere som for eksempel den kristne satellitkanal SAT-7.

Bibelselskabet er medlem af blandt andre brancheorganisationen Isobro, Danske Forlag og Danske Kirkers Råd.